Planområdet

Tomtesalg Svebergmarka

Skjermbilde.JPG

Utbygging og  kort om fremdrift

Etappe 1 og 2 er ferdig utbygget og salgsprosessen for etappe 3 startet høsten 2016. Etappe 3 omfatter utbyggingsfeltet B13 (solgt), som ligger tilknyttet felt fra etappe 2, og de nye utbyggingsfeltene B21a-c, B22a-c og B23a-b.  Malvik kommune selger tomter i Svebergmarka for både selvbyggere og utbyggere. Ser her for mer informasjon om utbyggingsfeltene.

Generelt om planområdet Svebergmarka

Malvik kommune selger tomter i Svebergmarka for både selvbyggere og utbyggere. Svebergmarka er det største utbyggingsområdet for boliger i Malvik kommune, planområdet er på totalt 750daa mens boligområdene er på 370daa. Utbyggingsområdet vil romme opp til 800 boenheter og kunne bygges ut i en periode på 15-20 år. Det er Malvik kommune som eier arealene og som tilrettelegger for utbygging. Det er hittil gjennomført 2 av 4 utbyggingsetapper, der den 3.utbyggingsetappen startet opp i 2016.

Gjennom reguleringsplanen gis det mulighet til et variert tilbud til flesteparten av de grupper som etterspør boliger. Planen er fleksibel, det gis mulighet til variasjon av boligtyper og utbyggingsformer. Planen har også vektlagt grønne brede korridorer som skal bidra til å myke opp utbyggingsområdet og forbinder nærmiljøanlegg, barnehage og skole på en god måte.

Utformingen av delområdene skal skje gjennom utarbeidelse av detaljplaner som skal vise bebyggelse, lekeplasser, fellesareal og andre funksjoner.

Tips en venn Skriv ut