Låneregler

Bokhjerte

Lånerett 
Alle som bor i landet har rett til å låne ved Malvik bibliotek.
Utlånet er gratis.

Lånekort 
Barn kan få eget lånekort det året de fyller fem år. Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utstedelse av lånekortet. 
Lånekortet eller legitimasjon skal alltid medbringes ved lån.
 
Utlån
Låneren kan i alminnelighet låne så mange bøker han selv ønsker.
Lånetiden for bøker og lydbøker er fire uker. Magasiner kan lånes i to uker og film i en uke.
Lånet kan fornyes dersom ikke andre står på ventelisten.
 
I spesielle tilfelle kan biblioteket begrense lånetiden eller lånets omfang.
Hvis lånefristen overskrides, sender biblioteket ut purring, og purregebyr må betales.
 
Reservering
Utlånt materiell kan reserveres.  Biblioteket gir beskjed når dette kan hentes.
 
Lån fra andre bibliotek
Dersom biblioteket ikke selv eier den boka låneren
har behov for, kan den bestilles fra andre bibliotek. For slike utlån gjelder
utlånsbibliotekets låneregler.  Bøker som en låner på denne måten får fra
andre bibliotek, leveres også tilbake gjennom Malvik bibliotek.
 
Vi tar i mot materiell lånt hos andre bibliotek.
Vårt materiell kan også leveres på alle andre bibliotek i Norge.
 
Ansvar ved tapt eller ødelagt materiell
Låneren er ansvarlig for det materiell som er lånt, og for å overholde fristen for innlevering.
Låneren plikter å erstatte tapt eller ødelagt materiell etter bibliotekets vurderinger.
 
Adresseforandringer
Låneren plikter å melde fra ved endring adresse, mailadresse og telefonnummer.
Del |