Oversikt over investeringer i kommunens formålsbygg og eiendomsskatt

Fra 2009 fram til utgangen av 2015 er det gjort store løft og investeringer på kommunale bygg. Disse investeringene er gjort blant annet gjennom bruk av penger fra eiendomsskatt.

Formålsbygg er det samme som kommunale tjenestebygg, dette kan være helsebygg, kulturbygg, barnehager og skoler.

31.12.2015 var den samlede investeringen i formålsbygg i Malvik kommune netto 477 millioner kroner (se tabellen under).

Eiendomsskatt ble innført i Malvik kommune fra og med budsjettåret 2014.

Driftskostnadene, det vil si renter og avdrag som gjelder samlet finansiering av investeringene, var 42,8 millioner kroner for 2015 og 2016. Netto inntekter fra eiendomsskatt utgjorde i samme periode 25,7 millioner kroner.
 

 

De samlede inntektene fra eiendomsskatten var pr. 31.12.2015 17,1 millioner kroner lavere enn rente- og avdragsutgiftene som disse formålsbyggene har utløst. Eiendomsskatten har dermed vært lavere enn utgiftene.

Denne informasjonen vil bli oppdatert hvert år.

Tips en venn Skriv ut