Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Tur til Salamanderdam lærer og elever ved Sveberg skole

Malvikmarkas dragevokter

NTNUs realfagspris 2016

Audun Jensen ved Sveberg skole har mottatt NTNUs realfagspris 2016. Denne prisen har han fått for arbeidet med skolens Salamanderprosjekt. Realfagsprisen tildeles elever, lærere eller skoler i trøndelagsfylkene som bidrar til økt interesse for realfag. 

Aktuelt

Elever på skolen

God start på ungdomstrinnet

Informasjon til elever og foresatte på 7. trinn

05. mai 2017

Om noen få måneder begynner det omtrent 92 elever fra Sveberg og Hommelvik skole på Hommelvik ungdomsskole. Vi har laget et informasjonsskriv der dere får svar på noen av spørsmålene dere måtte ha.

zokrates

Pålogging Zokrates - NY læringsportal!

27. september 2016

Ny læringsportal betyr nye og fremtidsrettede løsninger for Malvikskolen. Alle ukeplaner/lekseplaner vil nå publiseres elektronisk på vår nye læringsportal Zokrates. Det betyr at elever og foresatte må logge seg inn på Zokrates for å få informasjon om timeplan, lekser og beskjeder fra skolen. Her følger en enkel instruks for pålogging.

skolebarn

Skolestart 2016-17!

09. august 2016

Mandag 15. august ønsker vi alle elever velkommen til et nytt skoleår!

  • 2. - 7. møter utenfor trinninngangene kl. 08:30. Skoledagen varer til 14:30. Ta med mat og drikke.
  • 1. trinn møter utenfor hovedinngangen på sør-sida kl. 09:00, og dagen avsluttes kl. 12:30. Alle førsteklassinger kan få være på SFO etter 12:30 ved behov for det. Ta med mat og drikke.

Her finner du velkommen-folderen for 2016-17

Velkommen!