Aktuelt

Søknad om fritak fra føring av fravær

07. april 2017

Fravær for alle tre skoleårene på ungdomsskolen føres på vitnemålet. Det kan søkes om stryking av inntil 10 dager fravær per skoleår.

Skjema for søknad om permisjon

07. april 2017

Du skal bruke skjemaet om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag. Søknad om fri en dag kan rettes direkte til kontaktlærer.

Permisjon

07. april 2017

Permisjoner for enkeltdager søkes til kontaktlærer. Permisjoner utover dette søkes på eget skjema og innvilges av rektor.