Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning  for dem som har lav inntekt. Det er som Husbanken forvalter ordningen. Kommunen mottar og behandler søknadene ( registrerer elektronisk ) for vedtak i Husbanken

Her er mer informasjon:

Bostøtte  

Beregning av bostøtte

Elektronisk søknadsskjema

Tips en venn Skriv ut